Kontakt

+381 63 8248844

Beograd

Omladinska 15D, Dedinje

Orezivanje biljaka

Orezivanje biljaka je ujedno i umetnost i zanat. Sve drvenaste biljke, bilo da se radi o lišćarskim ili četinarskim, imaju potrebu za orezivanjem. Ako to umesto njih ne učini čovek, one će naći način da odbacivanjem grana to učiniti same, ali kad se to desi ostaju okrajci grana, dolazi do cepanja kore, a samim tim biljke postaju mete za razvoj patogenih organizama kao i za naseljavanje biljnih štetočina.

Namena orezivanja biljaka je pravilno, prirodno, formiranje habitusa, usmeravanje daljeg razvoja, kao i održavanje zdravlja i povećanja reprodukcije. Pravilno orezivanje biljaka mora da prija i biljci (fiziološki) i oku posmatrača (vizuelno).
Kada se kaže forma misli se na habitus odnosno izgled biljke. Treba naglasiti da genetski predodređen oblik krošnje nije moguće u velikoj meri izmeniti a da biljka izgleda prijatno i pristojno vizuelno. Ako su biljke u drvoredu potrebno ih je orezivati
kao drvoredne sadnice, dok biljke u živoj ogradi treba šišati češće i na taj način održavati specijalne forme i oblike, kao što su bonsai, topijari  itd.

Podsticanje biljke da obilnije cveta, uklanjanje divljih izbojaka kod kalemljenih biljaka i izbojaka iz panja su ciljevi za poboljšanje dekorativnosti biljke. Vodeni izbojci ili „vodopije“ su vertikalne grane koje se javljaju u unutrašnjosti krošnje biljke, imaju vrlo
malu ulogu u transpiraciji, dok sa druge strane u mnogome ugrožavaju izgled habitusa biljke.

Ukrasno žbunje daje vrtu oblik i strukturu. Najčešći odabir vrste koju sadimo vrši se na osnovu karakteristika same biljke, bilo da se radi o mirisnim i dekorativnim cvetovima, dok druge vrste biramo  zbog atraktivnih i dekorativnih listova, njihovog kolorita i teksture, kao i oblika i dimenzija. Pravilnim izborom i kombinacijom formiramo zelenu površinu u kojoj će cele godine dolaziti do smenjivanja boja, oblika i tekstura.
Orezivanjem je potrebno ukloniti sve mrtve grane , povređene, zaražene, napadnute od insekata, mehanički oštećene i grane koje smetaju drugima u svom rastu, grane koje se sudaraju i očenjuju. Ovim delujemo preventivno na biljku, ali i odstranjujemo zaražene delove biljke.

Osnovni principi orezivanja:

– izbegavati orezivanje biljaka po kiši i vlažnom vremenu, jer se na taj način izbegavaju mogućnosti naseljavanja patogenih organizama na rezovima;

– svaki rez, ukoliko je moguće, zaštititi premaznim sredstvom (namenska pasta ili kalemarski vosak);

– alat za orezivanje mora biti izuzetno oštar kako ne bi došlo do povređivanja biljke i na taj način dolazi do bržeg zarastanja rane;

– potrebno je dobro poznavanje kako fiziologije tako i habitusa biljke koju orezujemo jer većina biljaka nema istu kondiciju po pitanju regeneracije, nemaju istu gustinu krošnje, pa se iz tog razloga tačno mora znati koja grana može biti orezana;

– ukoliko se vrši orezivanje fitopatološki ili entomolški ugroženog stabla, potrebno je sve zaražene orezane delove sakupiti i po mogućstvu spaliti, a korišćeni alat dezinfikovati.

Naš tim vam nudi orezivanje svih vrsta biljaka, različitih veličina, životnih oblika i namena. Svaka nova biljka koju treba da orežemo je novi izazov za nas a za vas novo radovanje nakon završenih radova.

Želite više informacija o našoj ponudi, pišite nam ili nas pozovite, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku