Kontakt

+381 63 8248844

Beograd

Omladinska 15D, Dedinje

Zaštita biljaka

Ova oblast u pejzažnoj arhitekturi, a naročito u hortikulturi, se bazira na pronalaženje adekvatnih mera borbe protiv bolesti i štetočina na biljkama, a u izvesnoj meri i načinima borbe protiv korova, kao jednog od najčešćih problema na zelenim površinama.
Savremena zaštita bilja postojeće izazove rešava integracijom svih raspoloživih znanja i dobrih praksi, koja uključuju hemijske, ali i preventivne, mehaničke i biološke mere. Kada govorimo o hemijskim merama, zaštita bilja se obezbeđuje upotrebom sredstava za zaštitu bilja, koja svoje dejstvo protiv štetnih organizama ostvaruju zahvaljujući aktivnim supstancama. Prilikom pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja potrebno je obezbediti bezbedno korišćenje. Na taj način vršimo:

Navedene kategorije zaštite biljaka zelenim površinama se baziraju na preventivnim ili represivnim merama delimičnog ili potpunog uklanjanja napada štetnih organizama, bilo da je reč o insektima, glodarima ili bolestima biljaka. Nakon novooformljene zelene površine, naš predlog je da se odmah započne sa preventivnim merama kako ne bi došlo do pojave prenamnoženja insekata ili većeg naseljavanja patogena.
U slučajevima kada preuzimamo održavanje starijih zelenih površina, naš tim zaštitara biljaka na terenu vrši detaljne kontrole svih nepoželjnih stanovnika, na osnovu čega izrađujemo detaljan plan mera borbe, ukoliko je potrebno, kako bi na
što efikasniji način delovali na problem i na taj način zaštitili pa čak i spasili pojedine biljke u parku ili vašem dvorištu.

Sledeći korak je ponovni dolazak na predmetnu zelenu površinu i tretiranje biljaka hemijskim sredstvima (pesticidima) u cilju suzbijanja bolesti, korova, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. U dosadašnjoj praksi, najčešće korišćena sredstva
su:

Dakle, zaštita biljaka je izuzetno važna kategorija održavanja  zelenih površina, jer u slučaju njenog izostavljanja štetni organizmi, svojim stalnim prisustvom i delovanjem, mogu u toj meri oštetiti biljke, travnjak pa čak i baštenski mobilijar, da je jednostavno nemoguće spasiti bilo šta.

Želite više informacija o našoj ponudi, pišite nam ili nas pozovite, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku