Kontakt

+381 63 8248844

Beograd

Omladinska 15D, Dedinje

Projektovanje Zelenih Površina

Idejno rešenje

3D vizuelizacija

Plan sadnje

Firma Provansa Dekor doo, sa svojim timom pejzažnih arhitekata poseduje veliko iskustvo u projektovanju većih kompleksa – privatnih rezidencijskih objekata, turističkih kompleksa, javnih parkova, što nam je poslednjih godina i glavna aktivnost.

Izrađujemo projekte za vrtove porodičnih kuća, atrijume, krovne vrtove, vertikalne vrtove. I najmanji prostor od svega desetak kvadratnih metara, uz pravilan odabir sadnog materijala i elemenata mobilijara, možemo pretvoriti u ugodan i atraktivan vrt.

Svaki pojedinačni pejzažni projekat prilagođavamo specifičnim zahtevima klijenta, samog objekta i njegove namene, kako podneblju tako i mikroklimatskim uslovima, jer samo na taj način stvaramo rešenje koje zadovoljava sve estetske i funkcionalne segmente.

Naš projektni tim se sastoji od pejzažnih arhitekatagrafičkih dizajnera i izvođačkih operativaca na terenskim poslovima, što zajedno čini idealan spoj stručnosti i prakse. Iako svako od nas ima svoje osnovno interesno područje, na projektima radimo svi zajedno. Od inicijalnog kontakta sa investitorom, preko kreiranja ideje za radnim stolom, svi smo uključeni u sve faze rada. To je temelj za kasnije pravilno izvođenje projekta.

Idejni projekat

Idejni projekat je „gruba“ definicija konačnog izgleda vrta, bašte ili okućnice. Izradom idejnoj projekta definišemo izgled i položaj vrtnog sadržaja: staza, elemenata popločavanja, stepenica, vodenih elemenata, potpornih zidova, baštenskog mobilijara itd., kao i samog biljnog materijala koji će krasiti vašu zelenu površinu.
Idejnim projektom definišemo izgled vrta, položaj i izgled vrtnih elemenata (popločavanja, staza, letnjikovaca, vodenih elemenata, potpornih zidova, stepeništa…), osnovni raspored i odabir biljnih vrsta, kao i mere zaštite okoline. Projekat radimo na osnovi snimka terena i želje klijenta, koje prilagođavamo stvarnim mogućnostima vrta, kao i raspoloživom budžetu. Ako je reč o prostoru sa vrednom postojećom vegetacijom, projekat započinjemo inventarizacijom i valorizacijom postojećeg biljnog fonda i predlogom uklapanja u novo pejzažno-arhitektonsko rešenje. Radi boljeg predočavanja klijentu pripremamo i perspektivne skice budućeg uređenja vrta, pa po potrebi i nekoliko varijanti uređenja, sve do odabira one odgovarajuće.

Projekat izvođenja

Ukoliko klijent prihvati rešenje idejnog projekta, tada pristupamo izradi glavnog, odnosno projekta izvođenja koji sadrži detaljno razrađen položaj svih vrtno-tehničkih elemenata, plan sadnje, propraćen detaljnim opisom, predmerom i predračunom radova.

Projekat izvođenja sadrži precizne detalje, kao što su: rešenja svih komunikacijskih površina, parkirališta i staza, rešenja završne obrade površina, sheme popločavanja, tlocrtna i konstrukcijska rešenja vodenih elemenata, izradu drenažnog sistema površinskih voda, detaljan plan sadnje biljnog materijala sa količinama i opisom korišćenog biljnog materijala kao i opis i tehničko obrazloženje celog projekta. Ukoliko klijent zahteva, u sklopu projekta izvođenja, izrađujemo detaljan program nege zelenih površina, sa planom svih aktivnosti za celu kalendarsku godinu.

Želite više informacija o našoj ponudi, pišite nam ili nas pozovite, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku