Kontakt

+381 63 8248844

Beograd

Omladinska 15D, Dedinje

Izgradnja zelenih krovova

Krovni vrtovi postaju sve popularniji u urbanim sredinama kako zbog estetike jer povećavaju atraktivnost i vrednost samog objekta tako i zbog mnogih drugih faktora kao što su  energetska efikasnost, kvalitet vazduha, skladištenje kišnice, i kao jedan od najvažnijih faktora današnjice a to je pozitivan uticaj na mentalno zdravlje korisnika.

Postoje dve vrste krovnih vrtova i to su intezivni, i ekstezivni zeleni krvovi.

Okolnost koja odlučuje o formiranju jednog od ove dve vrste vrtova je nosivost objekta. Na osnovu statičkog proračuna odlučujemo da li će na krovu biti intezivan ili ekstezivan zeleni vrt.

Ekstezivan zeleni krov karakteriše niska vegetacija kao što su sedumi (biljke veoma otporne na ekstremne uslove sredine i zahtevaju minimalno održavanje). S obzirom na otpornost i samoodživost za ove biljke nije neophodan zalivni sistem. Neophodno je uklanjati korov i prihranjivanje biljke dva puta godišnje.

Za razliku od ekstezivnog zelenog krova, intezivni sadrži visoku vegetaciju, samim tim i veću količinu supstrata, vrtni mobilijar, ali i sistem za zalivanje koji je neophodan. Ovakav vid krovnog vrta predviđen je za aktivno korišćenje.

Pored vidljivih razlika, ovi krovovi se razlikuju i u slojevima materijala na kojima počinje krovni vrt.

Izgled slojeva zelenog krova

Najbitnija polazna osnova za formiranje krovnog vrta je pravilno postavljanje hidroizolacije koja pored osnovne namene sprečava prodor korena biljaka. Na ovaj sloj  postvlja se geotekstil kao barijera koja će zaštititi hidroizolaciju od mogućih oštećenja. Na geotekstil se postavlja drenažno – akumulaciona folija čija se uloga ogleda u akumuliranju vode usled zalivanja i atmosferskih padavina. Drenažno akumulacione folije se pune laganim materijalom – ekspandiranom glinom. Preko ovog sloja se postavlja filterski sloj geotekstila. Njegova uloga je da zadrži fine čestice iz supstrata, te ste tako sigurni da će drenažni sistem dobro obavljati svoju funkciju. Nakon postavljanje ovih slojeva sledi sloj specijalizovanog supstrata koji mora imati određena svojstva karakteristična za ovu namenu a to je da bude veoma hranljiv i lak. Biljke koje se sade na zelenim krovovima moraju biti veoma otporne najčešće su to autohtone vrste koje su adaptirane na date klimatske uslove.

Želite više informacija o našoj ponudi, pišite nam ili nas pozovite, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku