Kontakt

+381 63 8248844

Beograd

Omladinska 15D, Dedinje

Izgradnja staza i platoa

Prirodni kamen

Ukoliko imate veliko i prostrano dvorište koje iziskuje izvesne korekcije i uređenje, firma Provansa Dekor će vam dati nekoliko saveta. Kamene staze, pločnici, ograde i
stepenice su neophodni i veoma poželjni elementi svake zelene površine. Kamen je izuzetno dugotrajan i postojan materjal, pa je iz tog razloga njegova upotreba na zelenim površinama garant konstantne dekorativnosti. Nepravilni, ali i pravilni
(geometrijski) oblici lomljenog ili sečenog prirodnog kamena mogu vam pomoći da naizgled obična staza postane posebno ukrasna i interesantna.

Behaton ploče

Behaton ploče se koriste za popločavanje površina isključivo u spoljašnjim delovim dvorišta. Širok dijapazon ovih proizvoda pruža neograničene mogućnosti u spajanju arhitektonskih objekata sa okolinom. Mnogobrojne vrste završnih obrada i različiti oblici behaton ploča, čine ih idealnim za uređenje različitih kategorija prostora:
parkova, trgova, dečijih igrališta, rezidencijalnih vrtova, prostora stambenih blokovaparking prostora, dvorišta dečijih ustanova i školskih kompleksa, pešačkih ulica, bulevara, kao i prostora industrijskih kompleksa.

Štampani beton

Glavna poenta štampanog betona jeste imitacija prirodnog kamena koja je nekoliko puta jeftinija. Štampani beton je najbolji način da svež beton izgleda kao kamen. Upotrebni vek ove vrste betona je izuzetno dug, a što je naročitno bitno u toj
dugovečnosti je sama činjenica da nema visokih troškova održavanja. Otporan je na sve vremenske uslove, mraz i sunčevu svetlost, a takođe i na mehanička oštećenja kao i ulja i kiseline. Betonski materijali se nudi u nizu dekorativnih otisaka, šablona i
izgleda za stambene i poslovne projekte, ulice, staze, itd. Štampani beton je dizajniran da podseća na ploče, pločice, cigle, kamen pa čak i drvo. U pitanju je sistem koji, koristeći beton kao osnovni materijal uz dopunu aditiva, boja, žigova i
zaptivača daje konačni estetski i trajan zastor.

Ono što je zajednički sadržalac za sva tri načina ugradnje zastora jeste način izvođenja, odnosno princip.

Prva faza

Prva faza počinje sa izradom idejnog projekta sa prezentovanjem investitoru o načinu izvođenja. Nakon konačnog dogovora o budućem izgledu dvorišta prelazi se na odbir građevinskog materijala, ivičnjaka i rigola. U prvoj fazi radova izvodi se mašinski i ručni iskop zemlje, obeležavanje pešačkih staza i platoa, geodetsko obeležavanje, iskolčavanje, kao i prenošenje visina na teren. Nakon dobijanja konačnih visina ugrađuju se betonski šahtovi i izvlačenje strujne i vodovodne instalacije.

Druga faza

Druga faza obuhvata nabavku i transport odabranog materijala (kamen, behaton ili štampani beton), nabavku, transport i postavljanje baštenskih ivinjaka i rigola za odvod površinske vode, nasipanje tampon sloja od tucanika i valjanje teškim valjkom do potrebne stišljivosti. Na kraju preko behaton ploča nasipa se pesak frakcije 0 radi ispune fuga, ukoliko je odabran prirodni kamen fuge su od cementnog maltera, a u slučaju štampanog betona završni sloj je premaz koji mu daje zaštitu i sjaj.

Treća faza

Treća faza radova obuhvata nabavku, transport i nasipanje humusne zemlje, nivelaciju terena, kao i sadnju sadnica lišćara, četinara i žbunja. Na kraju se postavlja travnjak u rolnama kombinovan od livadskog i gajenog travnog busena sa upotrebom svih agrotehničkih metoda za ovu vrstu posla. Rezultat je harmonija biljaka i vizuelna dekorativnost dvorišta koje nudi udobnost, relaksaciju i hedonizam.

Želite više informacija o našoj ponudi, pišite nam ili nas pozovite, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku