Politika privatnosti

Opšte informacije

Online prodavnica PROVANSADEKOR.RS svoje korisnike obaveštava o sledećim opštim informacijama:

Prikupljanje podataka

Za uspešno izvršenu narudžbinu putem naše online prodavnice potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i kontakt telefon. Uz pomoć pomenutih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbinu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste, kao i da Vam isporučimo željenu robu. Registracija odnosno prijava na našu online prodavnicu podrazumeva i saglasnost korisnika da od iste dobija e-mail i SMS i druga obaveštenja.

Čuvanje podataka i njihovo ažuriranje

Prikupljeni podaci neće biti zadržani od strane online prodavnice duže nego što je neophodno da se ostvari njihova osnovna i jedina namena. Ukoliko postoji neka zakonska opravdanost odnosno zakonska obaveza, prikupljeni podaci mogu biti zadržani duže dok se ta obaveza ne ispuni. Takođe, ukoliko postoji zakonom propisan rok za čuvanje prikupljenih podataka, Provansa Dekor doo zadržaće podatke u tom propisanom zakonskom roku, a po isteku roka će ih obrisati. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na e-mail adresu: info@provansadekor.rs.

Sigurnost prikupljenih podataka

Primenjujemo najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Online prodavnica pohranjuje prikupljene podatke na zaštićen server.

Budući da je deljenje podataka putem interneta prirodno nesigurna radnja, online prodavnica se stoga mora ograditi i ne može pružiti neporecivu zaštitu podataka od strane trećih lica.

Korisnici online prodavnice su odgovorni za čuvanje i zaštitu svojih pristupnih podataka (korisničkog imena i šifre).

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Pristup podacima

Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu sa gore pomenutim zakonom i svim njegovim podzakonskim aktima. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednosni integritet i privatnost njegovih podataka ne mogu biti 100% zagarantovani.

„Kolačići (Cookies)”

Pored gore navedenih podataka, online prodavnica prikuplja, analizira i obrađuje podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju i za ovu svrhu se koriste kolačići, odnosno tzv. „cookies” koji omogućavaju uvid u ovakve informacije.

„Cookie” je jedinstveni tekstualni fajl koji je pohranjen na hard disku svakog korisnika od strane veb-servera i jedino može biti pročitan od strane veb-servera u domenu koji ih je poslao kupcu. „Cookies” se ne mogu koristiti da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac.

Svrha „kolačića” jeste da korisniku olakša potragu i uštedi njegovo vreme, a da kupovinu učini jednostavnijom i udobnijom.

Provansa Dekor doo se kao vlasnik online prodavnice PROVANSADEKOR.RS obavezuje da ovakvu vrstu podataka neće zloupotrebiti niti koristiti u neke druge svrhe.

Ažuriranje politike privatnosti

Online prodavnica zadržava pravo da ažurira, odnosno unese određene izmene i dopune politike privatnosti, o čemu može, ali ne mora obavestiti korisnika putem e-mail adrese ili SMS poruke, stoga je preporučljivo da korisnik s vremena na vreme proveri politiku privatnosti, kako bi bio u toku sa eventualnim izmenama i dopunama.