• srpski
    • engleski

Bonsai

UOPŠTENO: -Neki ljudi nisu sigurni da li je Bonsai vrsta biljke ili tehnika gajenja. Reč Bonsai najgrublje znači biljka, drvo, ali i grupa biljaka ili drveća gajena u malim posudama. Znači Bonsai nije biljka već je tehnika gajenja minijaturnog drveta u maloj posudi. Ova tehnika...